Csurgói Ivóvízminőség-javító Program, a Környezet és Energia Operatív Program keretében „Derogációs víziközmű projektek előkészítése”, KEOP-7.1.0/11-2011-0063 kódszámú pályázat

2012.10.23 12:16

A vizek arzénnal való szennyezettsége kb. 2 évtizede ismert hazánkban. Az EU csatlakozás előtt 50 mikrogramm/ liter volt a megengedett határérték, mely az EU csatlakozás után 10 mikrogrammra csökkent. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv rendelkezése értelmében az egészséges ivóvíz ellátásról való gondoskodás az önkormányzatok feladata. A probléma megoldására Csurgó Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a KEOP-7.1.0 azonosító számú, „Derogációs vízi-közmű projektek előkészítése” című felhívásra a Délzalai Víz és Csatornamű Zrt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a ) szolgáltató és az AQUAPROFIT ZRT. (8800 Nagykanizsai iroda, Nagykanizsa Erzsébet tér 19.) pályázatíró segítségével, közreműködésével. A pályázat keretein belül megvalósításra kerül Csurgó területén az „AS” tartalmú IV. sz. kút vas, mangántalanító és ivóvíz arzénmentesítő eljárásainak előkészítése.